Valjak i kupa – test (8.r.)

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Valjak i kupa – test

Резултат теста

1. Izračunaj dužinu izvodnice kupe ako je površina omotača 65πcm², poluprečnik 5cm.

2. Visina valjka jednaka je njegovom prečniku. Ako je površina baze 9π cm². Označi tačna tvrdjenja:

3. Šta su elementi valjka?

4. Odaberi sva tela koja imaju dve baze:

5. Izračunaj poluprečnik baze valjka ako je zapremina 864πcm³, visina 6cm.
6. Zapremina kupe je 3 puta manja od zapremine valjka istog prečnika i visine.

7. Odaberite od čega je sastavljena mreža pravog valjka.

8. Površina osnog preseka jednakostraničnog valjka jednaka je 2H²

9. Koliko izvodnica ima kupa?

10. Visina kupe je 8 cm a prečnik osnove 3 dm, označi tačna tvrdjenja:
11. Uspravni valjak nastaje rotacijom trapeza oko jedne osnovice.

12. Zapremina kupe je 12π m³ . Ako je poluprečnik 3 cm označi sva tačna tvrdjenja.

13. Odaberi obla tela.

14. Jednakostraničnom valjku površina osnog preseka je 144 cm². Označi tačna tvrdjenja:

15. Koliko je dužina dijagonale osnog preseka valjka ako je površina baze 100π cm² a površina valjka 680π cm²
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ