Модел теста за завршни испит – тест (математика)

Onlajn proveru znanja pogledajte na linku ispod.

Matematika – zadaci za završni ispit (vežbe)

Резултат теста

1. Израчунаj површину омотача и запремину ваљка, ако је површина ваљка 700πcm, а однос полупречника основе и висине ваљка 2:5. Означи тачан одговор.

2. Дужина катете AB правоуглог троугла ABC је 24cm. Дужина хипотенузе BC је 25cm. Одреди дужину катете AC

3. Израчунаj угао β са слике

4. Одабери тачну неједнакост:

5. Марко жели да купи телефон који кошта 300 евра. Уштедео је 12000 динара. Колико динара мора да позајми од родитеља да би могао да купи телефон (120 дин = 1 евро)?
6. Геометријско тело ограничено са два круга у паралелним равнима и делом цилиндричне површи чије су изводнице нормалне на равни тих кругова је:

7. Дате су две странице троугла, a=7cm и b=13cm. Колика може бити трећа страница?

8. Бојан је на часу ликовног цртао српску заставу на папиру димензија 38cmx24cm. Желео је да искористи темпере које су му преостале, али их није имао у истим количинама, па искоришћене боје не заузимају исту површину папира. Заправо, све три (и плава и бела и црвена) се протежу целом дужином папира али не и истом ширином. Бела боја заузима1/3 ширине папира, плава наредних 60mm ширине, а остатак је црвена. Коју површину папира у dm² заузима црвена боја?

9. Након контролне вежбе наставник је на графикону представио број ученика који је добио одговарајућу оцену. Колико ученика је добило оцену 3?

10. Марко је на флеш меморију пребацио хиљаду триста четрдесет осам података. Одабери број који означава број пребачених података на флеш меморију
11. На датом графикону приказане су просечне дневне температуре за пет дана једне недеље априла. Температуре су приказане у степенима целзијуса. Ког дана је била највиша температура те недеље?

12. Израчунај површину једнакокраког трапеза чија је висина h=4 cm, основица b=7 cm и крак c=5 cm

13. Израчунај угао α са слике.

14. Један аутомобил троши 10 литара бензина на 112 километара. У резервоар аутомобила може да стане 70 литара бензина . Сигнална лампица почне да светли када у аутомобилу остане мање од 1/25 . Колико је пређено километара ако је на почетку био пун резервоар, а потом је у тренутку када је лампица почела да светли доливено је још 6 литара бензина?

15. Која тачка се поклапа са тачком М, када се квадратна мрежа пресавије по правој q?
16. Да ли збир два унакрсна угла може бити 90ᵒ?

17. Када се од производа монома 4x и −2x одузме квадрат бинома x+3 добије се следећи полином: (Означи тачан одговор.)

18. Марко је добио купу. Успео је да јој измери висину и запремину (H=24cm, V=800πcm³). Колико му трeба украсног папира да је прекрије целу?

19. Једној собарици је потребно 6 сати да очисти један спрат хотела. За колико времена би исти спрат очистиле три собарице?

20. Аутобуска карта од Београда до Чачка кошта у једном смеру 786 динара, а повратна карта (оба смера) кошта 1260 динара. Милан је кренуо на викенд код рођака у Чачак. Колико новца је уштедео Милан на путу (Београд-Чачак, Чачак -Београд) ако је купио повратну карту?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ