Панонска низија – тест

Панонска низија – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети на линку испод.

Панонска низија – тест

Резултат теста

1. __________ чини рељеф до 500m надморске висине.

2. Панонска Србија обухвата две мање природне целине:

3. Најнижи део панонске низије је _____________.

4. Ниже планине у Војводини су:

5. Рекама __________, __________ и __________ Војводина је подељена у три природне целине.
6. Три природне целине на које је Војводина подељена су: __________, __________ и __________.

7. Делиблатска пешчара смештена је у југоисточном Банату.

8. Уз пешчаре се налазе лесне заравни.

9. _______________ заравни су широке равнице поред река.

10. Сремска лесна зараван се простире уз десну обалу Саве.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ