Рачунарске мреже и веб технологије – тест

Рачунарске мреже и веб технологије – тест

Резултат теста

1. Два система не могу имати исту IP адресу.

2. ИП адресе су најчешће записане:

3. Врста емитовања IP адресе:

4. Рутер у мрежи може имати улогу мрежног свича.

5. Конекција са рутером се може остварити:
6. Рутер је:

7. Институција задужена за доделу интернет домена у Србији је:

8. Ако имамо домен sr.wikipedia.org прва ознака са десне стране (.org) представља:

9. Фолдер може бити заједнички ресурс мреже.

10. Превазиђени начин повезивања на интернет је:
11. Сервиси Интернета су:

12. TCP (Transmission Control Protocol)

13. Протокол којим се преносе елементи (текстови, слике, звучни записи) који чине WWW презентацију назива се

14. Највиши слој OSI референтног модела је:

15. PPP (Point-to-Point Protocol) приступ интернету нам пружа:
16. Најбитније процесе електронског пословања описује:

17. Amazon.com је добар пример:

18. Хостинг за динамички веб сајт у односу на статички је:

19. Клијент-сервер је архитектура где су корисник (клијент) и сервер:

20. Алтернативни однос клијентско-серверском био би нпр.:
21. CSS je:

22. Употребом JavaScript језика HTML странице могу постати динамичке и интерактивне.

23. Е-банкарство (e-banking) представља:

24. Sajt eBay.com је најпознатији пример:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ