Specifičnosti tehničkih crteža u mašinstvu – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Kada se koriste preseci na predmetima?

2. Pod presekom podrazumevamo sliku tela koja je dobijena pomoću jedne ili više ravni preseka.

3. Presek takođe može biti:

4. Na kojoj slici se nalazi četvrtinski presek?

5. Predmeti sa rupama i šupljinama se prikazuju u preseku. Time se izbegava crtanje nevidljivih ivica.
6. Materijal kroz koji prolaze zamišljene ravni preseka se ne šrafira.

7. Na slici su prikazani?

8. Kada položaj ravni presecanja nije jasan obeležava se sa:

9. Presek može biti:

10. Uzdužni presek nastaje ako se predmet preseče zamišljenom ravni duž ose.
11. Kada su predmeti osno simetrični često se koristi:

12. Zaokrenuti presek nastaje?

13. Delimičan presek koristi se kad treba razjasniti samo neki detalj.

14. Uobičajena uprošćenja na mašinskim tehničkim crtežima rade se u sledećim slučajevima:

15. Tela velike dužine, crtaju se:
16. Zupčanici se prikazuju kružnicama, punom osnom i isprekidanom linijom.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ