EE Otpad – test (7.r.)

EE Otpad

Резултат теста

1. Je li EE otpad klasifikovati kao opasan otpad?

2. Treba li se EE otpad sakupljati i odvoziti odvoeno od ostalog otpada?

3. Je li olovo opasan otpad kog nekada pronalazimo u EE otpadu?

4. Opasne elemente nalazimo u mnogim električnim i elektronskim uređajima (mobilni telefoni, baterije, različiti kućni aparati, televizori, itd.)

5. Možemo li pronaći živu u EE otpadu?
6. Električni i elektronski otpad (EE otpad) je otpadna električna i elektronska oprema uključujući sklopove i sastavne dijelove, koji nastaju u domaćinstvu (industriji, razmeni i slično)

7. Električna i elektronska oprema i uređaji (EE oprema) predstavlja sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje zavisni o električnoj energiji

8. Baterije treba baciti u kontejner:

9. Zagađujemo li okolinu ako ne bacimo uređaje koje ne koristimo u EE kontenjer?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ