Интернет – тест

Интернет – тест

Резултат теста

1. Који је домен намењен образовним институцијама?

2. Како се назива рачунар на коме се налазе ресурси рачунарске мреже и који омогућује да они буду доступни осталим рачунарима у мрежи?

3. Какав редослед читања, односно прегледања садржаја омогућује хипертекст?

4. Како се назива систем који претвара мнемоничку адресу у IP адресу?

5. Како се назива скуп стандарда који омогућавају пренос пакета података између рачунара и других уређаја повезаних на исту мрежу или на различите мреже.
6. Како се назива јединствена адреса неког ресурса на интернету, попут појединачне интернет странице, датотеке, или сервиса?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ