Osnovne komponente IKT uređaja – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Ulazni uređaji su:

2. Izlazni uređaji su:

3. Koji od sledećih komponenti nam služe za smeštanje podataka:

4. Osnovni deo svakog kučišta, koja povezuje sve komponente računara u celini je:

5. Osnovna karakteristika monitora je dužina ekrana po diagonali koja se izražava u:
6. Broj tačaka (piksela) po horizontali i vertikali od kojih je sastavljenja slika je:

7. Matrični štampači:

8. Najefikasniji su u ispisivanju tekstova, jer postižu velike brzine to su:

9. Mrežni uređaji omogućavaju:

10. USB fleš memorija je spoljna memorija preko koje se najčešće prenose podaci s računara na računar.
11. HDD diskovi su brži od SSD diskova.

12. Laptop može imati ugrađen čitač SD kartice.

13. Eksterni hard disk služi za prenos manje količine podataka.

14. Štampači s mastilom:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ