Две истине и једна лаж (у сваком питању два су тачна одговора и један нетачан)

Резултат теста

1. Тачно упрошћени изрази су:

2. Код ромба странице 13cm и једне дијагонале дужине 24cm важи:

3. Која 2 исказа су тачна?

4. Изабери тачно одређене приближне вредности:

5. Полупречник описаног круга једнак је половини дијагонале код:
6. Ако су m и n катете а r хипотенуза правоуглог троугла, тада су тачни изрази:

7. Тачне једнакости су:

8. За дате ирационалне бројеве важи:

9. Одабери четвороуглове чије су дијагонале узајамно нормалне:

10. Две истине су:
11. За дате тачке A(-16,2), B(-16,18) и C(-16,-14) у координатном систему дужине датих дужи су:

12. Изабери два тачна исказа:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ