Служба речи у реченици и синтагме – тест

Служба речи у реченици и синтагме – тест

Правопис – тест

Гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ   и ОВДЕ 

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Означи службу истакнутих речи у реченици : СПРЕМИЛА САМ се за школу.

2. Означи реченицу у којој запажаш сложен глаголски предикат.

3. Означи реченицу у којој запажаш именски предикат.

4. Обележи реченицу у којој је атрибут шире синтагме исказан ужом придевском синтагмом.

5. Означи службу подвучене речи у реченици: Донеси ми, молим те, ВОДЕ.
6. Означи реченицу у којој запажаш неправи објекат.

7. Означи службу истакнутих речи у реченици: Доћи у СУТРА или У СУБОТИ.

8. Означи пример у којем је исправно истакнут зависни члан (атрибут) синтагме сладолед од ваниле.

9. Означи реченицу у којој уочаваш атрибут.

10. Означи службу истакнуте речи у реченици: У парку се налазе клупе ОД ДРВЕТА.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ