Трапез – тест

Трапез – тест

Резултат теста

1. Израчунај само угао x

2. Израчунај само угао x

3. Израчунај само угао y

4. Израчунај x

5. Да ли је четвороугао на слици трапез?

6. Да ли је четвороугао на слици трапез?

7. Израчунај угао x

8. Реченица "Четвороугао на слици није трапез" је

9. Израчунај само угао y

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ