Зависне реченице: узрочне – тест

Зависне реченице: узрочне – тест

Зависне реченице: намерне – тест

Вокатив – тест

Прилози – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Зависне реченице које означавају узрок вршења радње главне реченице називају се:

2. Обележја узрочних реченица су:

3. Везник ЈЕР се употребљава:

4. Која реченица није узрочна:

5. На које питање одговарају зависне узрочне реченице:
6. Зависне узрочне реченице су:

7. Која реченица је узрочна:

8. Да ли је ова реченица УЗРОЧНА или ВРЕМЕНСКА: Пошто сам предала вежбанку, сетила сам се заборављене пушкице.

9. Да ли је зависна реченица ВРЕМЕНСКА или УЗРОЧНА: Кад будеш чула мој изговор, схватићеш мој проблем.

10. Да ли је зависна реченица ВРЕМЕНСКА или УЗРОЧНА: Кад ви мене не укључујете у чланак, нећу ни ја вас помињати у свом раду.
11. Нећу играти хокеј ЗБОГ ОЗБИЉНЕ ПОВРЕДЕ. Прилошку одредбу за узрок преиначи у зависну узрочну реченицу:

12. Дрхтао јој је глас ЗБОГ ВЕЛИКЕ ТРЕМЕ. Прилошку одредбу за узрок преиначи у зависну узрочну реченицу:

13. Која узрочна реченица није правописно исправно обележена:

14. Зависна узрочна реченица је:

15. Зависна узрочна реченица је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

slika