Супстанце са јонском и ковалентном везом – тест

Резултат теста

1. Ког агрегатног стања могу бити супстанце са ковалентном везом?

2. Кристалне супстанце углавном поседују:

3. Шта значи амфорна структура и за које агрегатно стање је карактеристична?

4. У натријум-хлориду ког наелектрисања има више?

5. Атоми угљеника у дијаманту су повезани:
6. Која веза има вишу температуру топљења и зашто?

7. Која својства одликују дијамант? (више тачних одговора)

8. У молекулу воде влада:

9. Структура јода је сачињена од:

10. Које честице изграђују лед?
11. У брому се налазе ковалентне везе. Које агрегатно стање му одговара?

12. Када се на врелу ринглу стави сахароза и натријум-хлорид, шта се дешава?

13. Ако се у воду сипа сахароза и сумпор, шта се раствара и зашто?

14. Супстанце са јонском везом су изграђене од: (више тачних одговора)

15. Од чега је изграђен графит?
16. У етанолу су атоми повезани:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ