Realni brojevi

Резултат теста

1. Izračunaj površinu kvadrata ako je dužina stranice kvadrata 4cm.

P=16cm²

 

2. Izračunaj površinu kvadrata ako je dužina stranice a=8/7dm

P=64


 

3. Da li je tačna nejednakost: (-5)²<5²

(-5)²<5²

4. Da li je tačna nejednakost 11²>5²?

11²>5²

5. Ako je a=-1/2 izračunaj -1/2 a² ?

-1/2 a²
6. Izračunaj 4x²-2x-3 za x=4

4x²-2x-3 za x=4

7. Odrediti brojeve čiji je kvardat a.) 25/64; b.) 81/9; c.)1/16

8. Odrediti stranicu kvadrata čija je površina P=4/25m²

9. Izračunaj dužinu stranice kvadrata čija je površina 7cm²

√7

10. Iz prethodnog zadatka, da li je dužina stranice kvadrata racionalan broj?
11. Izračunaj vrednost izraza 7-√2+3

10-√2

12. Broj 1,41423 zaokruži na ceo broj

13. Broj -3,87298 zaokruži na jednu decimalu

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ