Грађанске револуције

Грађанске револуције

Резултат теста

1. Које године је избила Француска револуција?

2. Поштовање различитости, прихватање и уважавање туђих ставова, идеја, мишљења и начина живота назива се...

3. Енглеска је била република у 17. веку?

4. Америчка револуција и рат за независност догодили су се у...

5. У ком веку је Џорџ Стивенсон конструисао парну локомотиву?

6. Када је донета Декларација о независности САД-а?

7. Република је облик државног уређења у коме државу владају...

8. Слобода, једнакост, братство су начела:

9. Ко је носилац грађанских револуција?

10. Означите неке од највећих изума Прве индустријске револуције?

11. Индустријска револуција је отпочела у...

12. Шта је Француска по свом државном уређењу по завршетку револуције?

13. Шта је од наведеног узрока Француске револуције:

14. Декларација права у Енглеској донета је?

15. Повод САД револуције је:

16. Марија Антоанета и Луј XVI позивају велике силе да угуше револуцију,народ одлучује да буду?

17. Ко је конструисао прву парну машину?

18. Ко је конструисао прву парну машину?

19. Чије власти се САД ослободила током револуције?

20. . Грађанску револуцију у Енглеској предводио је...

21. Француска револуција је отпочела нападом на Бастиљу.

22. Који догађај се десио 14.јула 1789?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ