Хомогене и хетерогене смеше – тест

Хомогене и хетерогене смеше – тест

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Хомогене и хетерогене смеше – тест (8. разред)

Резултат теста

1. У једном од низова све наведене супстанце су смеше. Који је то низ?

2. Које супстанце од наведених јесу хомогене смеше?

3. Раствори су _________________ смеше.

4. На растворљивост утичу:

5. Растворљивост натријум-хлорида је 36g у 100g воде на 20оC. Колико се може растворити грама натријум-хлорида у 200g засићеног раствора на 20оC.
6. Која се од понуђених супстанци најбоље раствара у води?

7. Која супстанца има растворљивост око 30g у 100g воде на 10оC.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ