„Плава гробница“, Милутин Бојић – тест

„Плава гробница“, Милутин Бојић – тест

Резултат теста

1. Песма "Плава гробница" је према врсти:

2. Стилска фигура у којој се писац непосредно обраћа предмету говора зове се:

3. У стиху: "Где ће дух да тражи своје корифеје", реч корифеј значи:

4. Коју стилску фигуру запажаш у стиху: "МрАчна кАо сАвест, хлАднА и очАјнА"

5. Изабери тачну тврдњу везану за песму.

6. У стиху: "У деци што КЛИКЋУ под окриљем славе", истакнута реч је пример за стилску фигуру:

7. Рима је:

8. У стиху: "Да не руши вечни покој палих чета?", препознајемо стилску фигуру:

9. О ком историјском догађају пева песма "Плава гробница"?

10. У песми се појављује:

11. Означи тврдњу везану за песму "Плава гробница".

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ