Топлота – тест

Топлота – тест

Резултат теста

1. Унутрашња енергија хладне воде је:

2. Топлота се спонтано преноси са:

3. Колико износи температура апсолутне нуле?

4. Шта је температура?

5. Шта је топлота'?
6. Ако телу порасте температура за 1 степен Целзијуса, температура у келвинама порасте за:

7. Да би се успоставила топлотна равнотежа, потребно је да се изједначе:

8. Јединица мере за количину топлоте је:

9. Када се у течности повиси температура:

10. Када се из једног суда течност подели на два једнака дела, сваки део течности имаће:
11. Унутрашња енергија хладне воде је:

12. Како се назива фазни прелаз из чврстог у течно стање?

13. Како се назива фазни прелаз из течног у чврсто стање?

14. Топлота се спонтано преноси са:

15. Шта је топлота'?
16. Како се назива фазни прелаз из гасовитог и течно стање?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ