Мономи, квадрат бинома, множење полинома, изрази – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Мономи, квадрат бинома, множење полинома, изрази – тест

Резултат теста

1. (2+√3 )²

2. (x−5)²=

3. Упрости израз −15x⁴−5x²⋅3x²

4. Упрости израз (2x+5)² −(4x−15)⋅(x+1)

5. (x+11)²
6. Обележи најлакши начин да помоћу квадрата бинома израчунаш 77²

7. (−12x)²

8. −2x⋅4−x

9. (5x+2x)⋅(10x−x)

10. (4x⁵)²
11. −2x⋅3x⋅4x

12. −2x³ ⋅x² ⋅5x⁴

13. 10x⁵ −2x³ ⋅3x²

14. Обележи СВЕ изразе који су једанаки изразу −40x²

15. Обележи СВЕ изразе који су једанаки изразу −60x⁶
16. Обележи најлакши начин да помоћу квадрата бинома израчунаш 8,1²

17. Обележи најлакши начин да помоћу квадрата бинома израчунаш 40,4²

18. (√5 −√3 )²

19. (3−5√2 )²

20. Упрости израз −5x² ⋅9x
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ