Raznovrsnost u carstvu biljaka

Raznovrsnost u carstvu biljaka

1. Paprati su biljke:

2. U čemu se razlikuju dikotiledone i monokotiledone biljke?

3. Porodica ruža pripada grupi:

4. Živim fosilom se smatra:

5. Tresetnice su:
6. Gde su smešteni organi za razmnožavanje kod golosemenica?

7. Cikasi pripadaju:

8. Označiti biljku koja pripada golosemenicama:

9. Kako se naziva biološka disciplina koja proučava biljke?

10. Višećelijske alge _______ tkiva i organe.
11. Prečice su:

12. Kako se dele biljke?

13. Šta imaju mahovine umesto korena?

14. Biljke bez semena su:

15. Označiti četinara:
16. Ginko je:

17. Spisak biljnih vrsta na određenom prostoru, u određenom vremenu, predstavlja:

18. _____ nekih golosemenica ima ulogu u zaštiti od smrzavanja i insekata.

19. Kako se nazivaju strukture papratnica koje nose spore?

20. Označiti mahovinu:
21. Označiti monokotiledone biljke:

22. Koliko je otprilike identifikovano biljnih vrsta do danas?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста