Sila potiska u tečnostima i gasovima, Arhimedov zakon

Резултат теста

1. Kada se telo nalazi u tečnosti ili gasu na njega deluje ____________, koja je usmerena suprotno od sile teže.

2. Sila potiska je _______ u tečnostima nego u gasovima jer tečnosti imaju __________ gustinu.

3. Sila potiska zavisi i od zapremine tela koje je potopljeno u tečnost. Tačno ili ne?

4. "Svakom telu koje je delimično ili potpuno potopljeno u tečnost smanjuje se težina onoliko kolika je težina istisnute tečnosti." To je _________zakon.

5. Telo tone ako mu je gustina _______ od gustine tečnosti.
6. Potopljeno telo će da lebdi kada su sile teže i sila potiska___________,

7. Kada na telo deluju dve ili više sila, one se mogu zameniti ___________ silom.

8. Za telo koje miruje kažemo da je u __________.

9. Postoje ____ tipa ravoteže i to: __________________.

10. Telo koje pliva nalazi se u __________ravnoteži i tada je sila teže ________ sili potiska.
11. Ako je gustina tela veća od gustine tečnosti tada telo __________.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ