Zdravi stilovi života- San i fizička aktivnost

Zdravi stilovi života- San i fizička aktivnost

Zdravi stilovi života II- Pravilna ishrana, adolescencija i lična higijena

1. Svetska zdravstvena organizacija definiše zdravlje kao:

2. Mišići potrebnu energiju dobijaju iz:

3. Zdrav život podrazumeva:

4. Skup karakteristika koje ljudi treba da poseduju ili ostvare kako bi mogli da učestvuju u nekom obliku fizičkih aktivnosti označava se kao:

5. Sposobnost sistema za cirkulaciju da efikasno dopremi korisne supstance mišićima je:
6. Jedna od mogućih posledica nedostatka sna je i povećan rizik od nastanka dijabetesa.

7. Zamor i upalu mišića izaziva:

8. Tokom koje faze sna sanjamo?

9. NREM je:

10. Tokom spavanja dolazi do:
11. REM i NREM su faze:

12. Za spavanje je najbitniji hormon:

13. U kojim organelama se stvara energija koju mišići koriste?

14. Fizička aktivnost bitna je za:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста