Zdravi stilovi života- San i fizička aktivnost

Zdravi stilovi života- San i fizička aktivnost

Zdravi stilovi života II- Pravilna ishrana, adolescencija i lična higijena

1. Za spavanje je najbitniji hormon:

2. U kojim organelama se stvara energija koju mišići koriste?

3. Zdrav život podrazumeva:

4. REM i NREM su faze:

5. Svetska zdravstvena organizacija definiše zdravlje kao:
6. Tokom spavanja dolazi do:

7. Jedna od mogućih posledica nedostatka sna je i povećan rizik od nastanka dijabetesa.

8. Skup karakteristika koje ljudi treba da poseduju ili ostvare kako bi mogli da učestvuju u nekom obliku fizičkih aktivnosti označava se kao:

9. Zamor i upalu mišića izaziva:

10. Fizička aktivnost bitna je za:
11. Mišići potrebnu energiju dobijaju iz:

12. NREM je:

13. Tokom koje faze sna sanjamo?

14. Sposobnost sistema za cirkulaciju da efikasno dopremi korisne supstance mišićima je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста