Европске монархије позног средњег века – тест

Европске монархије позног средњег века – тест

Резултат теста

1. Како се звала чувена француска хероина Стогодишњег рата?

2. Како се зове документ који је објавио енглески краљ Јован Без Земље?

3. Пронађи француске династије у средњем веку.

4. Пронађи цара и папу који су се међусобно сукобили око постављања црквених старешина.

5. Облик уређења у којем владар влада доживотно и по наследном праву назива се...

6. Пронађи државе између којих је избио Стогодишњи рат.

7. Пронађи све што је прописивала Велика повеља слобода.

8. Пронађи најзначајније монархије Западне Европе у позном средњем веку.

9. Око чега се све сукобљавају владари и папе у позном средњем веку?

10. Пронађи француске краљеве који су владали у средњем веку.

11. Како се звала династија која је владала у Енглеској током средњег века?

12. Пронађи све значајне последице Стогодишњег рата.

13. Пронађи енглеске владаре Средњег века.

14. Како се завршио сукоб између цара Хајнриха IV и папе Гругра VII?

15. Позни средњи век је трајао...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ