Европске монархије позног средњег века – тест

Европске монархије позног средњег века – тест

Резултат теста

1. Позни средњи век је трајао...

2. Како се звала чувена француска хероина Стогодишњег рата?

3. Пронађи француске краљеве који су владали у средњем веку.

4. Пронађи најзначајније монархије Западне Европе у позном средњем веку.

5. Пронађи све значајне последице Стогодишњег рата.

6. Пронађи енглеске владаре Средњег века.

7. Пронађи цара и папу који су се међусобно сукобили око постављања црквених старешина.

8. Како се завршио сукоб између цара Хајнриха IV и папе Гругра VII?

9. Пронађи француске династије у средњем веку.

10. Пронађи државе између којих је избио Стогодишњи рат.

11. Облик уређења у којем владар влада доживотно и по наследном праву назива се...

12. Како се звала династија која је владала у Енглеској током средњег века?

13. Пронађи све што је прописивала Велика повеља слобода.

14. Како се зове документ који је објавио енглески краљ Јован Без Земље?

15. Око чега се све сукобљавају владари и папе у позном средњем веку?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ