Pojam, uloga i razvoj mašina – Test za 7. Razred

Резултат теста

1. Resursi na našoj planeti su:

2. Sve mašine ili tehnički uređaji (bicikl, traktor, strug) su sastavljene od više delova koji su slični ili isti - elementi mašina (mašinski elementi).

3. Skup mašinskih elemenata koji čine funkcionalnu celinu je?

4. Dva ili više podsklopa čine?

5. Dve ili više mašinskih grupa čine?
6. Pod mehanizmima se podrazumevaju:

7. Pojam mašina podrazumeva praktičan mehanizam koji ostvaruje mehaničko kretanje.

8. Sve mašine su nastale na primeni prostih mašina: poluge, strme ravni, klinova i vijaka.

9. Mašine mogu biti:

10. Zadatak mašina je:
11. U zavisnosti od funkcije koju obavljaju mašine mogu biti:

12. Mašine radilice:

13. Točak je prosta mašina gde se telo u obliku diska kotrlja na podlozi i dolazi do smanjenja otpora kretanja i vučne sile.

14. Mašinstvo se bavi rešavanjem problema konstruisanja i izrade (tehnologije) različitih mašina.

15. U današnjem razvoju mašinstvo se ne integriše sa informatikom (CAD/CAM).
16. Profesije u mašinstvu su:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ