Систем органа за размножавање

Систем органа за размножавање

Резултат теста

1. Означи тачан одговор- Ембрион је почетак бебе од...

2. Овулација је ослобађање зреле јајне ћелије у јајовод.

3. Број хромозома код човека је...

4. Организми који се размножавају полним путем могу бити:

5. Вишећелијски организми (сунђери и дупљари) размножавају се бесполно пупљењем. Поред тога, сунђери и дупљари се размножавају и полно. Код неких дупљара (медуза) правилно се смењују полно и бесполно размножавање, што се назива смена генерација.

6. Настанак семене течности има везе са

7. Размножавање је процес који омогућава опстанак врсте у природи. Оно може бити:

8. Ако и мушке и женске полне ћелије настају у истој јединки, да ли је она хермафродит?

9. Оплођење има везе са:

10. У току еволуције живог света прво су се развили jедноћелијски организми. Они се размножавају:

11. Јајници и семеници су полне жлезде које луче полне хормоне естроген, тестостерон и прогестерон. Који од поменутих хормона је заправо мушки полни хормон?

12. Колико типова органа за размножавање постоје код човека?

13. Мушки полни хормон назива се __________.

14. Пол детета зависи од

15. Обележи НЕТАЧНУ тврдњу:

16. Генотип код жене је...

17. Полни органи који не припадају женском полном систему су:

18. Сазревање и накупљање сперматозоида дешава се у:

19. Трудноћа траје...

20. Полни органи који не припадају мушком полном систему су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ