Систем органа за размножавање

Систем органа за размножавање

Резултат теста

1. Мушки полни хормон назива се __________.

2. Женске полне ћелије називају се _________ ћелије.

3. Вишећелијски организми (сунђери и дупљари) размножавају се бесполно пупљењем. Поред тога, сунђери и дупљари се размножавају и полно. Код неких дупљара (медуза) правилно се смењују полно и бесполно размножавање, што се назива смена генерација.

4. Колико типова органа за размножавање постоје код човека?

5. Трудноћа траје...
6. Кондиломе или гениталне брадавице изазивају:

7. Од понуђених органа одабери оне који припадају женском полном систему:

8. Ако и мушке и женске полне ћелије настају у истој јединки, да ли је она хермафродит?

9. Контрацепција није:

10. Како се називају женски полни хормони?
11. Организми који се размножавају полним путем могу бити:

12. Генотип код жене је...

13. Када је јајна ћелија зрела и способна за оплођење то се назива ____________.

14. Полни органи који не припадају женском полном систему су:

15. Мушке полне ћелије називају се сперматозоиди.
16. Трудноћа код људске врсте траје око :

17. Означи тачан одговор- Ембрион је почетак бебе од...

18. Размножавање је процес који омогућава опстанак врсте у природи. Оно може бити:

19. Јајници и семеници су полне жлезде које луче полне хормоне естроген, тестостерон и прогестерон. Који од поменутих хормона је заправо мушки полни хормон?

20. Оплођење има везе са:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ