Међународни односи и кризе почетком 20. века – тест

Међународни односи и кризе почетком 20. века – тест

Резултат теста

1. Почетком 20. века Кина је била подељена на зоне утицаја великих европских сила, САД и Јапана.

2. Боксерским устанаком...

3. Пораз у рату довео је до револуције против режима цара Николаја II у Русији

4. Од 90их година 19. века до 1907. постепено је створен савез који је постао познат као ___________.

5. Антанту су чиниле:
6. Француска и Русија су биле у савезу од

7. Мароко је земља у северној Африци око које су се почетком 20. века сукобљавале

8. Да би остварили свој продор ка истоку и ка Солуну и Егеју, Аустроугари су 1910. прогласили анексију (припајање) Босне и Херцеговине.

9. 1911. Италија је напала Османско царство у Либији, у северној Африци.

10. Слабост Османског царства која се показала 1912. довели су до склапања Балканског савеза између
11. Балкански ратови (1912-13.) довели су до новог заоштравања односа између великих сила, најпре између .

12. Коју од великих сила је победио Јапан у рату 1904-05. године и тако и сам стао у ред великих сила?

13. Прва од револуција у Русији и прву устав те земље догодили су се?

14. Које од наведених великих сила су биле део Тројног савеза?

15. Две велике међународне кризе 1906. и 1911. између Француске и Немачке догодиле су се око утицаја ових великих сила у _________.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ