Сила потиска у течности и гасу.Архимедов закон. – тест

Резултат теста

1. У течностима се јавља:

2. Притисак у течности на истој дубини једнак је у свим правцима.

3. Тело је лакше подићи:

4. Сила која делује на сва тела потопљена у течност и увек је усмерена вертикално навише назива се:

5. Сила потиска се јавља:
6. На слици је приказана:

7. Тело зароњено у течност губи привидно од своје тежине онолико колико износи тежина њиме истиснуте течности.Реч је о:

8. Сила потиска једнака је тежини телом истиснуте течности.

9. Формула за израчунавање силе потиска је:

10. Сила потиска зависи од:
11. Укупна количина течности у којој се тело налази не утиче на силу потиска.

12. Балон запремине 230 dm3, напуњен хелијумом пење се навише.Колика сила потиска делује на њега?Густина ваздуха износи 1,275 kg/m3.

13. Динамометар мери различиту силу уколико за њега закачимо да виси 1kg стиропора, а затим 1kg гвожда.Колика сила потиска делује на тело од стиропора, а колика на тело од гвожђа? (густина стиропора износи 70 kg/m3, а гвожђа 7874 kg/m3).Густина ваздуха износи 1,3 kg/m3.

14. Лоптица има средњу густину од 0,4 g/cm3.Ако се урони у воду на дубину од 2m и пусти, за које ће време испливати на површину? (густина воде је 1g/cm3)

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ