Српска револуција & Црна Гора у доба владичанства

1. Званичан назив Београдског пашалука је:

2. Током последње деценије XVIII века власт у Београдском пашалуку преузели су:

3. Родоначелник династије Карађорђевић је:

4. Битка на Љубићу припада:

5. Битка на Чегру одиграла се код града:
6. Одабери уљеза међу ресорима попечитеља 1811-1813. године у устаничкој Србији:

7. Председник Правитељствујушчег совјета основаног 1805. године у устаничкој Србији био је:

8. Којим актом је укинут феудализам у аутономној Кнежевини Србији?

9. Жена кнеза Милоша Обреновића звала се:

10. Гувернадури који су вршили световну власт у Црној гори у име Млетачке републике били су махом из породице:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

Задовољавајуће!
Добро!
Врло добро!
Одлично!