Механички рад. Рад силе – тест

Резултат теста

1. Услед деловања силе тело може променити свој положај и брзину или се деформисати.

2. Да ли померање миша представља вршење рада?

3. Рад обично повезујемо са:

4. Да би се вршио рад, потребно је да:

5. Ако се тело креће под дејством једне силе, кажемо да та сила:
6. Уколико на тело делује више сила, кретање ће се одвијати:

7. Рад зависи од правца деловања силе.

8. Одредити које од следећих тврдњи су тачне:

9. Сила чији се смер поклапа са смером кретања врши:

10. Када се сила опире кретању тела, односно успорава га, тада је рад:
11. Механички рад:

12. Рад је:

13. Формула за израчунавање рада је:

14. Јединица за рад је:

15. Један џул једнак је раду силе од једног њутна која помери тело на растојање од једног метра у правцу дејства силе.
16. Укупан рад који се изврши над једним телом једнак је:

17. Механички рад јесте процес померања тела или његовог деформисања под дејством силе.

18. Колики рад изврши дизалица при подизању терета на висину од 10 метара ако при томе делује сталном силом од 4 kN?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ