Rastvori – test (7.r.) Organska jedinjenja sa kiseonikom – test (7.r.)

Rastvori – test (7.r.) Organska jedinjenja sa kiseonikom – test (7.r.)

Rastvori – test (7.r.)

Organska jedinjenja sa kiseonikom – test (7.r.)

Резултат теста

1. Колико атома улази у Периодни систем елемената?

2. Шта од наведеног није тачно?

3. Хемијски симбол Ag је ознака за:

4. Коефицијент 7 поред хемијског елемента Na нам говори о:

5. Протони, неутрони и електрони чине:
6. Ненаелектрисане честице се другачије називају:

7. Ко од наведених честица има приближно једнаку масу?

8. На датој слици се налази:

9. Масени број једнак је:

10. Изотопи су:
11. Електрон има већу енергију ако се налази:

12. Словом P се обележава:

13. Дати распоред електрона К(1) одговара:

14. У Периодном систему елемената:

15. Број валентних електрона одређује групу.
16. Где се налази неметал као уљез?

17. На датој слици се налази неметал:

18. Колико валентних електрона има ксенон?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ