Топлотне појаве – тест

Топлотне појаве – тест

Резултат теста

1. Количина топлоте није енергија коју тело прими или преда у процесу топлотне промене.

2. Степен загрејаности тела, односно мера кинетичке енергије топлотног кретања молекула је...

3. Скала термометра може бити:

4. Непрекидно, хаотично кретање молекула назива се Брауново кретање.

5. Формулом П=м⋅ц⋅Δ Т , односно П=м⋅ц⋅Δ т израчунава се:

6. У којим агрегатним стањима се може наћи супстанција на Земљи?

7. Kоје је тврђење тачно?

8. Инструмент којим се мери температура назива се ...

9. Соларна енергија се односи на енергију...

10. Шта је топлотно (термичко) ширење тела?

11. Које је тврђење тачно?

12. Топлотна размера се ствара...

13. Биметална (двометална) трака настаје...

14. Која врста енергије је приказана на слици?

15. Једначина топлотне равнотеже је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ