Топлотне појаве – тест

Топлотне појаве – тест

Резултат теста

1. У којим агрегатним стањима се може наћи супстанција на Земљи?

2. Формулом П=м⋅ц⋅Δ Т , односно П=м⋅ц⋅Δ т израчунава се:

3. Једначина топлотне равнотеже је:

4. Која врста енергије је приказана на слици?

5. Које је тврђење тачно?
6. Топлотна размера се ствара...

7. Биметална (двометална) трака настаје...

8. Степен загрејаности тела, односно мера кинетичке енергије топлотног кретања молекула је...

9. Количина топлоте није енергија коју тело прими или преда у процесу топлотне промене.

10. Инструмент којим се мери температура назива се ...
11. Соларна енергија се односи на енергију...

12. Kоје је тврђење тачно?

13. Скала термометра може бити:

14. Непрекидно, хаотично кретање молекула назива се Брауново кретање.

15. Шта је топлотно (термичко) ширење тела?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ