Северна Америка

Средња Америка

Северна Америка

Северна Америка – тест

Резултат теста

1. Између која два океана се налази Северна Америка?

2. Један од три највећа архипелага на свету је ___________ архипелаг.

3. Границу између САД и Мексика чини река:

4. Венчане планине које се пружају дуж западне обале Северне Америке су _________.

5. Тропски циклони се у овом делу света називају:
6. Изабери тачну тврдњу:

7. Северна Америка је континент са _____ просечном густином насељености.

8. Сједињене Америчке Државе и _________ чине територију Северне Америке.

9. Америчке државе које су територијално одвојене су:

10. Северни део атланског приморја је једна од најређе насељених регија света.
11. Најјужнија тачка Северне Америке је:

12. Најразуђенија обала Северне Америке је:

13. На северној обали се налази острво ___________, највеће острво на свету.

14. На источном делу континента налазе се громадне планине:

15. Северну Америку од Азије одваја:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ