Операције са реалним бројевима – утврђивање

Операције са реалним бројевима – утврђивање

Резултат теста

1. Решења једначине x²=64 (обележи СВЕ тачне одговоре)

2. Израчунај:√100-√16= ____.

3. Израчунај: √4-√25= ____.

4. Израчунај: √36⁄49

5. Израчунај: 8²= ___.
6. Израчунај: (-5)²

7. Израчунај: (0,5)²

8. Израчунај: -3² - 4²

9. √2 је:

10. √25 је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ