Правилни многоуглови – тест

Резултат теста

1. Колики је унутрашњи угао правилног четвороугла?

2. Колики је спољашњи угао правилног осмоугла?

3. Колико темена има правилан многоугао чији је централни угао 10°?

4. Колики је унутрашњи угао правилног многоугла чији је централни угао 15°?

5. Колико темена има правилан многоугао чији је угао на основици карактеристичног троугла 78°?
6. Колико темена има правилан многоугао чији је спољашњи угао мањи од унутрашњег угла за 140°?

7. Колики је збир унутрашњих углова правилног многоугла ако је његов спољашњи угао 1/8 одговарајућег унутрашњег угла?

8. Израчунати број дијагонала правилног многоугла код којег је унутрашњи угао два пута већи од њему одговарајућег спољашњег угла.

9. Ако постоји многоугао код којег је спољашњи угао три пута већи од одговарајућег унутрашњег угла, израчунати укупан број дијагонала тог многоугла.

10. Колики је унутрашњи угао правилног многоугла који има 6 пута више дијагонала него страница?
11. Израчунати централни угао правилног многоугла код којег се из једног темена може конструисати √49 дијагонала.

12. Колико страница има правилан многоугао код којег је збир унутрашњих углова 1620°?

13. Симетрала странице и симетрала налеглог угла правилног многоугла секу се под углом од 15°.Колико страница има тај угао?

14. Најмањи угао између симетрале странице и симетрале унутрашњег угла правилног многоугла који има паран број страница јесте 7°30'. Колики је унутрашњи угао тог многоугла?

15. Колики је полупречник описане кружнице правилног шестоугла чија је дужина странице а=4cm?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ