Равнотежа тела – тест

Равнотежа тела – тест

Резултат теста

1. Тело се налази у лабилној равнотежи када се враћа у првобитни положај по престанку деловања силе.

2. Ако тело мирује, дејство спољашњих сила и њихови одговарајући моменти сила су уравнотежени, равнотежа је:

3. Полуга је:

4. На тело које се нађе у течности или гасу делује сила потиска у _____ смеру од силе теже.

5. Полуга омогућава да се већом силом подигне мањи терет.

6. Уколико је густина тела мања од густине течности, тада тело испливава.

7. Колико крака може имати полуга?

8. Формула за израчунавање силе потиска је

9. На којој слици није приказана једнострана полуга?

10. Ако сила и терет делују са исте стране ослонца онда је то:

11. Врсте равнотеже: (три)

12. Нападна тачка силе Земљине теже је тежиште тела.

13. Тело је у равнотежи ...

14. Тело је у равнотежи:

15. Архимедов закон гласи:

16. Од наведених предмета издвој двостране полуге.

17. Полуга је у равнотежи ако је момент силе једнак моменту терета.

18. Полуга је у равнотежи ако је:

19. Сила потиска зависи од:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ