Равнотежа тела – тест

Равнотежа тела – тест

Резултат теста

1. Тело је у равнотежи ...

2. Уколико је густина тела мања од густине течности, тада тело испливава.

3. Сила потиска зависи од:

4. Полуга је:

5. Од наведених предмета издвој двостране полуге.




6. Колико крака може имати полуга?

7. На којој слици није приказана једнострана полуга?

8. Полуга омогућава да се већом силом подигне мањи терет.

9. На тело које се нађе у течности или гасу делује сила потиска у _____ смеру од силе теже.

10. Формула за израчунавање силе потиска је




11. Тело се налази у лабилној равнотежи када се враћа у првобитни положај по престанку деловања силе.

12. Полуга је у равнотежи ако је момент силе једнак моменту терета.

13. Полуга је у равнотежи ако је:

14. Тело је у равнотежи:

15. Врсте равнотеже: (три)




16. Ако сила и терет делују са исте стране ослонца онда је то:

17. Архимедов закон гласи:

18. Нападна тачка силе Земљине теже је тежиште тела.

19. Ако тело мирује, дејство спољашњих сила и њихови одговарајући моменти сила су уравнотежени, равнотежа је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ