Kraljevina Španija- Test za 7. razred

Kraljevina Španija- Test za 7. razred

Republika Italija – test za 7. razred

Сличну проверу у Word формату преузмите на линку испод.

Kraljevina Španija – test za 7. razred

1. Španija je najmanja država Pirinejskog poluostrva.

2. Španija izlazi na:

3. Španija je transkontinentalna zemlja jer joj pripadaju:

4. Španija poseduje dva grada na teritoriji afričke države Maroko, a to su:

5. Koji je najveći zaliv u Španiji?
6. Balearska ostrva čine:

7. Među najviše planine Španije spadaju:

8. Koji deo Španije se naziva ''zelena Španija''?

9. Na prostoru Mezete je zastupljena kontinentalna klima, a prirodnu vegetaciju predstavljaju:

10. Gvadalkivir, Gvadajana, Taho i Duero su rečni tokovi kog sliva?
11. Španija se odlikuje:

12. U starosnoj strukturi Španije najbrojnije je:

13. Na prostoru Španije se najviše uzgajaju:

14. Veliki značaj u privrednom razvoju ima:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста