Obezbeđivanje energije, Transport, Izlučivanje, Razmnožavanje – test (7.r.)

Obezbeđivanje energije, Transport, Izlučivanje, Razmnožavanje – test (7.r.)

Резултат теста

1. Sistemi za varenje i izlučivanje imaju funkciju u obezbeđivanju energije.

2. U želucu se vrši samo mehaničko razlaganje hrane.

3. Tanko crevo kod biljojeda je:

4. Za proces ćelijskog disanja neophodan je kiseonik.

5. U usnoj duplji se vrši:
6. Koji sistem organa ima ulogu u obezbeđivanju energije?

7. Koji tip disanja se obavlja u plućima?

8. Koji organ ima ulogu u usvajanju svarene hrane?

9. U kom delu digestivnog sistema se završava varenje hrane?

10. Krv iz alveola pluća do ćelija prenosi:
11. Kod bespolnog razmnožavanja nove jedinke nastaju od:

12. Kod većine sisara razviće se odvija u telu majke, izuzetak su:

13. Insekti koji imaju razviće sa nepotpunim preobražajem prolaze kroz stadijume:

14. Spoljašnje oplođenje imaju:

15. Hermafroditni organizmi su organizmi kod koji se stvaraju:
16. Koja krvna zrnca prenose ugljen dioksid od ćelija do pluća?

17. Za koji se deo eritrocita veže kiseonik?

18. Po čemu se određuje krvna grupa?

19. Najveći krvni sud u našem telu se zove:

20. Krvotok u kojem krv teče: srce--->pluća--->srce se zove:
21. Uloga mokraćovoda je da:

22. U bubrežnoj kori se pod mikroskopom uočavaju

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ