Prva i druga industrijska revolucijа – test

Prva i druga industrijska revolucijа – test

Резултат теста

1. Za šta su se zalagali socijalisti?

2. Telefon se pojavio

3. Koja zemlja je za Britaniju bila najvažnija kolonija i time pomogla brzi razvoj industrije: (1 reč)

4. Štа je uzrok Prve industrijske revolucije?

5. Koji naziv koristimo za savršeno i idealno, ali nedostižno društvo?

6. Rudolf Dizel je konstruisao motor sa unutrašnjim sagorevanjem.

7. Ko je i kada usavršio parnu mašinu?

8. Koje godine je nastao Panamski kanal?

9. Način proizvodnje pre industrijske revolucije u kojem svaki radnik odrađuje jedan dеo posla nazivamo:

10. Označi ličnosti koje su zaslužne za prvu industrijsku revoluciju.

11. Štа je industrijska revolucija?

12. Obležja novog apsolutima su:

13. Koji je prvi model Forda izašao?

14. 1879 godine električnu struju konstruisao je:

15. Motor s unutrašnjim sagorevanjem izumeo je...

16. Ko je izumeo motor za izmeničnu struju i transfromator?

17. Šta pokreće II Industrijsku revoluciju?

18. Koji naziv upotrebljavaju komunisti za potlačeni sloj radnika? (jedna reč):

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ