Глаголски облици – 7. разред

Глаголски облици – 7. разред

Гласовне промене – тест

Глаголски облици – тест

Зависне предикатске реченице – тест

Резултат теста

1. У реченици ЧИТАТИ је корисно за богаћење речника, истакнути облик инфинитива се налзи у служби:

2. Глаголски прилог прошли гради се од глагола

3. ШЕТАЈУЋИ КАЛЕМЕГДАНОМ, наишли смо на Милана. Истакнути делови реченице имају службу:

4. Означи реченицу у којој је глаголски прилог садашњи употребљен само као придев.

5. Док БУДЕМО РАДИЛИ, слушаћемо музику, истакнути глаголски облик се зове:
6. Императив глагола ПОМОЋИ гласи:

7. Изашао сам из куће НЕ БИХ ли ИЗБЕГАО гужву, истакнуте глаголски облик је:

8. ИСПЕКАВШИ колаче, обрадовала је своје родитеље. Истакнути глаголски облик зове се:

9. Који глаголски облици представљају изузетак према начину грађења глаголског прилога прошлог?

10. Нелични глаголски облици могу да врше службу:
11. Означи реченице које су написане према правописним правилима у вези са писањем глаголских облика.

12. Глаголски прилог садашњи глагола ВИКАТИ гласи:

13. Означи реченицу у којој је радни глаголски придев употребљен само као придев.

14. Трпни глаголски преидев глагола ДОНЕТИ гласи:

15. Императив глагола РАЗУМЕТИ гласи
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ