Biologija- inicijalni test (7.r.)

Biologija- inicijalni test (7.r.)

1. Insekti se razmnožavaju:

2. Hidre, morske sase, korali i meduze su:

3. Kako nazivamo odbacivanje starog perja kod ptica?

4. Ptice imaju stalnu temperaturu tela.

5. Perajarima pripada:
6. Krtice i ježevi pripadaju:

7. Kornjače:

8. Člankoviti crvi imaju ______ nervni sistem.

9. Jedan od najpoznatijih parazita među praživotinjama je plazmodijum, koji izaziva bolest:

10. Bodljokošci imaju ________ simetriju.
11. Pljosnati crvi imaju dvobočnu simetriju tela.

12. Ameba diše:

13. __________ oči su poseban tip očiju zglavkara koje se sastoje od velikog broja manjih očiju.

14. Kako se naziva organ kod riba koji im pomaže da borave na određenoj dubini?

15. ______ vakuola je ćelijska organela koja služi za varenje.
16. Većina bičara se hrani autotrofno.

17. Sunđeri se razmnožavaju ________.

18. _________ je organ glavonožaca koji služi za kretanje na „mlazni pogon”.

19. Telo mekušaca obrazuje nabor koji se naziva _________.

20. Najopasniji valjkasti crv za zdravlje čoveka je ________.
21. Kako se naziva larva žabe?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста