Izrada spojeva vodiča – osmi razred

Izrada spojeva vodiča

Резултат теста

1. Stvari koje dobro provode struju nazivaju se __________.

2. Od izvora električne struje do potrošača, električna struja se provodi ____________.

3. U električnim instalacijama najčešće se za izradu provodnika koriste metali:

4. Stvari koje ne provode električnu struju nazivaju se ________.

5. Izolatori u električnim instalacijama su:
6. Provodnici i se razlikuju prema: (više odgovora)

7. Na slici je provodnik:

8. Na slici je provodnik:

9. Provodnici punog preseka koriste se za:

10. Višežični provodnici koriste se za:
11. Površina poprečnog preseka provodnika zavisi od:

12. Provodnici se spajaju na mestima grananja strujnih kola.

13. Mesto gdje se spajaju dva ili više neizoliranih provodnika zove se:

14. U kućnim električnim instalacijama provodnici se spajaju:

15. Provodnici se u razvodnim kutijama spajaju na 2 načina:
16. Pri spajanju zapletanjem potrebno je najpre:

17. Nedostatak spoja koji je nastao zapletanjem je:

18. Najkvalitetniji spoj provodnika je:

19. Lemljenjem se spajaju isključivo:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ