Хајдучки циклус песама: Стари Вујадин – тест

Хајдучки циклус песама: Стари Вујадин – тест

Инструментал – тест

Шта знам о Марку Краљевићу – тест

Хајдучки и ускочки циклус песама: провера знања

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Песме хајдучког циклуса је Вук С.Караџић сврстао у песме:

2. Ко није хајдук:

3. Шта значи реч хајдук:

4. Који се празник узима као хајдучки састанак:

5. Који се празник везује за хајдучки растанак:
6. Шта значи реч БИЊИШ:

7. Како се зову синови Старца Вујадина:

8. У који су град доведени Стари Вујадин и његови синови:

9. Описујући ухваћене хајдуке народни певач посебно истиче лепоту:

10. Како Стари Вујадин саветује и заклиње своје синове пред чин мучења:
11. РУЈНО вино, БИЈЕЛИ дан, ЧАРНЕ очи, СУВО злато, ЈУНАЧКЕ руке...Ово су:

12. У мукама на које су стављени хајдуци уочава се стилска фигура:

13. Стари Вујадин је:

14. ЧЕЛЕНКА је турцизам за:

15. Песма "Стари Вујадин" почиње:
16. Хајдучки вођа или...

17. Особине Старог Вујадина су све наведене осим:

18. Којем књижевном роду припада песма "Стари Вујадин":

19. Којим је стихом испевана песма "Стари Вујадин":

20. У уводним стиховима песме девојачке очи су чарне - какве су очи Старог Вујадина у завршним стиховима песме:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста