Карбоксилне киселине – тест

Карбоксилне киселине – тест

Водоник и кисеоник – тест

Osnovne čestice koje izgrađuju supstance II: Molekuli elemenata i molekuli jedinjenja- Test za 7. razred

Својства и промене супстанци – тест

Сличну проверу у Word формату погледајте на линку испод.

Карбоксилне киселине – тест

Резултат теста

1. Na slici je prikazana reakcija:

2. Prikazana jednačina predstavlja:

3. U reakciji propanske kiseline i natrijuma nastaje:

4. Označi funkcionalnu grupu karboksilnih kiselina:

5. Prikazani nazivi i formule kiselina odnose se na:

6. Za kiselinu koja ima 14C, i sve veze u ugljovodoničnom nizu su jednostruke što znači da je zasićen,a važe sledeće osobine:

7. Kiselina prikazana na slici je primer polikarboksilne kiseline ima naziv etandikiselina ili poznatija kao:

8. Karboksilna kiselina prikazana na slici ima naziv:

9. Butanska (buterna) kiselina se:

10. Sirće je:

11. Metanska kiselina ima formulu:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ