Независне напоредне реченице – тест

Независне напоредне реченице (за седми разред)

Зависне реченице: месне – тест

Зависне реченице: временске – тест

Glasovne promene – pravopisna rešenja

1. Одреди врсту напоредног односа: Оплевили смо башту, па насули шљунак.

2. Одреди врсту напоредног односа: Нисмо насули шљунак, нити смо поставили украсне саксије.

3. Одреди врсту напоредног односа: Није оплевила башту, већ ју је насула ђубривом.

4. Одреди врсту напоредног односа: Нисмо оплевили башту, него смо уживали под сунцобраном.

5. Одреди врсту напоредног односа: Одмах посипај башту или ће све увенути!
6. Одреди врсту напоредног односа: Оплеви коров или заборави на уређену башту.

7. Одреди врсту напоредног односа: Сви раде у башти, само Верица одмара под сунцобраном.

8. Одреди врсту напоредног односа: Већина брине о цвећу, једино што тата избегава рад у башти.

9. Одреди врсту напоредног односа: Башта је процветала, дакле, пролеће је стигло.

10. Одреди врсту напоредног односа: Нађубрили смо башту; према томе, очекујемо лепе плодове.
11. Везници саставног односа су:

12. Раставни однос одређују везници:

13. Супротни однос се препознаје по везницима:

14. Који напоредни однос подразумева и обавезну употребу запете:

15. Запета је правилно употребљена у реченици:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста