Површина круга (основни ниво)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Површина круга

Површина круга (напредни ниво)

Резултат теста

1. Површина круга једнака је производу квадрата полупречника и броја π.

2. Формула за рачунање површине је:

3. Израчунати површину датог круга на слици:

4. Одредити пречник круга ако је његова површина P=64πcm2.

5. Израчунати површину круга чији је обим једнак 25,12 cm.
6. Израчунати површину круга описаног око правоуглог троугла чија је дужина хипотенузе једнака 10cm.

7. Колика је површина круга полупречника 13cm?

8. Израчунати обим круга ако је његова површина 375,1 cm2.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ