Материјали у машинству – тест

Материјали у машинству – тест

Резултат теста

1. Метали имају кристалну структуру.

2. Материјали који унутар машине спречавају трење и хабање називају се:

3. Реч легура значи мешавина.

4. Бакар, олово и калај спадају у:

5. Месинг и бронза су легуре:

6. Каучук је основна сировина за производњу:

7. Силумин и дуралуминијум су легуре:

8. За израду споменика, бродских пропелера и сл. користи се:

9. Челик је легура

10. Метали отпорни на корозију су:

11. На слици се налазе цеви од:

12. За израду компоненти гасних турбина, полупроводника, изолатора, грејних тела, свећица код аутомобила користе се

13. Материјал који је најбољи проводник електричне енергије је:

14. Корозија је

15. Материјали који се користе за покретање топлотних мотора називају се мазива.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ