Материјали у машинству – тест

Материјали у машинству – тест

Резултат теста

1. Метали имају кристалну структуру.

2. Реч легура значи мешавина.

3. Челик је легура

4. Бакар, олово и калај спадају у:

5. На слици се налазе цеви од:
6. За израду споменика, бродских пропелера и сл. користи се:

7. Месинг и бронза су легуре:

8. Силумин и дуралуминијум су легуре:

9. Материјал који је најбољи проводник електричне енергије је:

10. Корозија је
11. Метали отпорни на корозију су:

12. Каучук је основна сировина за производњу:

13. За израду компоненти гасних турбина, полупроводника, изолатора, грејних тела, свећица код аутомобила користе се

14. Материјали који се користе за покретање топлотних мотора називају се мазива.

15. Материјали који унутар машине спречавају трење и хабање називају се:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ