Зависне реченице: временске – тест

Зависне реченице: временске – тест

Зависне реченице: месне – тест

Зависне реченице: односне – тест

Зависне реченице: изричне – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. На питања КАДА? или КОЛИКО ДУГО? одговор дају зависне:

2. Зависне временске реченице означавају:

3. Шта једино није обележје зависне временске реченице:

4. Погледаћемо нову епизоду серије ПОСЛЕ ДОРУЧКА. Прилошку одредбу за време преиначи у зависну временску реченицу:

5. Ако се временска реченица налази у инверзији:
6. Прилошку одредбу за време искажи зависном временском реченицом: Стижемо ПОСЛЕ ПОТПИСАНОГ УГОВОРА.

7. Прилошку одредбу за време искажи зависном временском реченицом: Учићу биологију НАКОН ТРЕНИНГА.

8. Док је намештала ревере, зачула је топот коња; чим се кочија приближила, угледала је свога супруга како поносно излази пред слуге. Колико има зависних временских реченица у датом примеру:

9. Која реченица није зависна временска:

10. Која реченица није правописно тачна:
11. Док се враћао кући, купио је хлеб и свеже воће. Зависна реченица у датом примеру је:

12. Која реченица није зависна временска:

13. Коју функцију има зависна реченица у следећем примеру: Остаћемо сви овде док се ти не вратиш.

14. Означи две временске реченице:

15. Када сам се доселио, био сам усамљен. Самовао сам док су се други дружили. Чим сам се ослободио, све ми је било лакше. Који везник као обележје временских реченица не постоји у датом тексту:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста