Механички рад

Резултат теста

1. Рад се врши:

2. Механички рад је:

3. Напиши формулу по којој се израчунава рад

4. Јединица за рад је:

5. Човек гурањем покушава да помери ормар, али му то не успева. Да ли притом врши рад?
6. Рад силе трења је увек позитиван?

7. Сила Земљине теже при слободном паду тела врши позитиван рад?

8. Колики рад се изврши ако се помери кутија за 2 метра деловањем силе од 40 N?

9. Колики је рад силе Земљине теже над телом масе 0,5 kg који падне са 10 m висине?

10. Колики рад се изврши при подизању терета масе 8 kg на висини од 8 m?
11. Енергија је :

12. Тело које поседује већу енергију може да изврши?

13. Која је мерна јединица за енергију?

14. Коју врсту механичке енергије има тело у покрету?

15. Коју врсту механичке енергије има слика на зиду у односу на површину земље?
16. Коју енергију поседује тело услед свог положаја?

17. Која врста механичке енргије постоји док јабука пада са гране?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ