Vladavina dinastije Obrenović

Vladavina dinastije Obrenović

Резултат теста

1. Vladu ustavobranitelja je predvodio...

2. Prvo spoljno političko delo koje ima za cilj ujedinjenje Srba koji su živeli u više država je Načertanije.

3. Tokom vlade ustavobranitelja (1842-1858) knez Srbije je...

4. Šta je hatišerif?

5. Kako se zvao drugi sin Miloša Obrenovića koji dolazi na vlast 1839.godine?
6. Koji vladar je vladao od 1842. do 1858.godine, u periodu poznatom kao

7. Jedan od ustavobranitelja i tvorac Načertanija je?

8. Po čemu je značajna 1867.godina?

9. Koje godine je ubijen Mihailo Obrenović?

10. Koju su titulu imali Miloš i Mihailo Obrenović, kao i Aleksandar Karađorđević?
11. Koji srpski vladar se nalazi na slici ?

12. Gde je ubijen Mihailo Obrenović?

13. Ko dolazi na vlast posle ubistva Mihaila Obrenovića?

14. Izaberi ljude koji su bili u namesništvu kneza Milana:

15. Koliko je ratova protiv Turaka vodila Srbija za vreme vladavine Milana Obrenovića? Napiši samo broj
16. Berlinski kongres je održan _____ godine.

17. Koje okruge je Srbija dobila na Berlinskom kongresu?

18. Šta je najvažnije što je Srbija dobila na Berlinskom kongresu?

19. Koja teritorija je okupirana na 30 godina od strane Austrougarske?

20. Velika istočna kriza je trajala je...
21. Razočaran podrškom Rusije prema Bugarskoj u ratovima 1877-1878 Milan ce svoju politiku okrenuti ka kojoj državi

22. Milan Obrenović je vladao...

23. Slika pokazuje važan događaj iz srpske istorije1878. godine...

24. Pitanje opstanka Osmanskog carstva i podele teritorija među velikim silama nakon njegove propasti naziva se zapadno pitanje.

25. Srbija postaje kraljevina ________ godine.
26. Prvi srpski kralj bio je ___________ Obrenović

27. Supruga kneza Milana zvala se ______.

28. Timočku bunu 1883.godine predvodi ________ stranka.

29. Vladavina kralja Milana se završila abdikacijom. Abdicirati znači:

30. Ko je bio vođa radikala u Srbiji u vreme Milana Obrenovića?
31. Sa kojim drzavama Milan Obrenović vodi rat?

32. Supruga Aleksandra Obrenovića se zvala ________ Mašin.

33. Ubistvo Aleksandra i njegove supruge naziva se...

34. Kraj dinastije Obrenović dogodio se ________ godine?

35. Vođa Crne ruke bio je...
36. Ko postaje srpski kralj nakon atentata na Aleksandra Obrenovića 1903. godine?

37. Državni udar je odluka kojom vladar ukida ustav, rad parlamenta, Vlade kao najvišeg organa vlasti.

38. Koji balkanski narod 1878. godine u gradu Prizrenu, stvara nacionalni pokret za nezavisnost?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ