Хемијске једначине – тест

Хемијске једначине – тест

Резултат теста

1. 2H₂ +O₂ →2H₂O Jednačina iznad pokazuje nastajanje vode. Ako znamo da su proizvodi supstance koje nastaju u hemijskoj reakciji , to znači da je kod nastajanja vode proizvod:

2. Када шећер растворимо у води....

3. Odaberi formulu koja prikazuje molekul vode.

4. Изаберите која врста промене се деси пржењем јајета.

5. Биљке процесом фотосинтезе стварају кисеоник. Фотосинтеза је:

6. Kojom od sledećih hemijskih jednačina je prikazano nastajanje vode?

7. На слици је приказана:

8. Odaberi formulu koja prikazuje molekul kiseonika:

9. 2H₂ +O₂ →2H₂O Jednačina iznad pokazuje nastajanje vode. Ako znamo da su reaktanti polazne supstance u hemijskoj reakciji , to znači da su kod nastajanja vode reaktanti:

10. Odaberi formulu koja prikazuje molekul vodonika.

11. Ako znamo da hemijskim promenama nastaju nove supstance koja od ponuđenih promena je hemijska promena?

12. Када се савије хартија:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ