Хемијске једначине – тест

Хемијске једначине – тест

Сличну проверу у Word формату погледајте на линку испод.

Хемијске једначине – тест

Резултат теста

1. На слици је приказана:

2. Ako znamo da hemijskim promenama nastaju nove supstance koja od ponuđenih promena je hemijska promena?

3. Odaberi formulu koja prikazuje molekul vodonika.

4. Када шећер растворимо у води....

5. Када се савије хартија:
6. 2H₂ +O₂ →2H₂O Jednačina iznad pokazuje nastajanje vode. Ako znamo da su reaktanti polazne supstance u hemijskoj reakciji , to znači da su kod nastajanja vode reaktanti:

7. 2H₂ +O₂ →2H₂O Jednačina iznad pokazuje nastajanje vode. Ako znamo da su proizvodi supstance koje nastaju u hemijskoj reakciji , to znači da je kod nastajanja vode proizvod:

8. Биљке процесом фотосинтезе стварају кисеоник. Фотосинтеза је:

9. Kojom od sledećih hemijskih jednačina je prikazano nastajanje vode?

10. Изаберите која врста промене се деси пржењем јајета.
11. Odaberi formulu koja prikazuje molekul kiseonika:

12. Odaberi formulu koja prikazuje molekul vode.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ